X

Előzmények

ROMA LÁNYOK KORAI ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE PROJEKT

ROMA LÁNYOK KORAI ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE PROJEKT

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hátrányos helyzetű lányoknak írt ki pályázatokat ROM-ISK15 és ROM-ISK16 címmel roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzésére. Mivel a roma nőknek csak a 20 százaléka dolgozik, mert általában hamar családot alapítanak, de amikor a gyerekek felnőnek, a nők végzettség híján nem tudnak elhelyezkedni. Míg a többségi társadalom 16-24 éves fiataljainak 11 százaléka hagyja ott az iskolát, a roma fiúk és lányok körében ez 38 százalék, pedig ezek a lányok nagyon vágynak a biztos jövőre.

Ebből a tényből kiindulva jutott el gyülekezetünk Szécsi Zsolt, a roma polgárjogi szövetség elnökével való beszélgetés után oda, hogy a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése céljából elindítunk egy projektet a lányok és családjaik között. Az országban végül 26 nyertes pályázót választott ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1 görög-katolikus, 1 református, 1 evangélikus gyülekezetet, illetve szociális szolgáltatókat vagy civil szervezeteket), akikről úgy gondolták, hogy a roma lányokat és családjaikat hatékonyan be tudják vonni ebbe a programba. Nagy örömömre szolgál, hogy kicsi gyülekezetünk ilyen nagy feladatba vághatott, bennünket is alkalmasnak találtak erre a feladatra itt Gyomaendrődön. Különösen öröm, hogy a város kis roma közössége szeretettel fogadta nemcsak a szeretetszolgálatot, hanem a hitbeli szolgálatot is. Így kezdhettük el a munkát „Jelened lépcsője jövődbe vezet – Add a kezed, mutatom az utat!” címmel a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése céljából a Roma Polgárjogi Szövetség Roma Szabadidő Központjában. A programok nem csak ott zajlottak, hanem egyéb városokban is, ahol kulturális programmal lehettünk gazdagabbak. A projekt megvalósítása során három roma és három nem roma mentor heti rendszerességgel szombatonként találkozott tizenkét roma lánnyal és alkalmanként családtagjaikkal, akik vállalták a programban való részvételt. A mentorok jó anyaként, testvérként és barátként segítették a 14-18 éves lányokat, a világ kihívásaira próbáltak a lányokkal együtt válaszokat keresni. Közvetlen kapcsolat révén támogatták a lányokat, átadták tapasztalataikat, segítették őket nehézségeik leküzdésében. Abban reménykedtünk, hogy egy jól kialakított mentori kapcsolat nagymértékben növeli a diákok továbbtanulási lehetőségeit, megelőzi a korai iskolaelhagyást, segít a célok elérésében. Megpróbáltunk közreműködni a lányokkal és családjaikkal, hogy a közösen felismerjék, melyek azok az elemei saját sikerességüknek, amelyek saját maguktól függnek. Segítettünk nekik, hogy ezeket tudatosítsák magukban. A program folytatásaként az EFOP-1.4.4-17-2017-00150 a "Bari shej (nagylány) Fátá máré roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése című pályázatra pályáztunk.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek 22, 6.

A programban rendszeresen részt vállaló segítők:

  • Fülöp Mónika lelkész, projektmenedzser
  • Fülöp Istvánné szakmai felelős, mentor
  • Kovács Tünde pénzügyi felelős, mentor
  • Magyar Béláné mentor
  • Suháné Németh Piroska mentor
  • Süliné Burai Ilona mentor

Példabeszédek:

Galéria

Tekintse meg képekben, pályázatunk elkészítését megelőző eseményeket!

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és a

Felhasználói szabályzatot.

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és a

Felhasználói szabályzatot.